Feeds:
Innlegg
Kommentarar

Archive for februar 2009

Mystisk

Mobilselskapet mitt gir meg lov til å sende 25 gratis tekstmeldingar frå nettet kvar månad. Det står det klart og tydeleg på nettsida. Men då eg logga meg inn denne månaden var det brått 250 tilgjengelege meldingar. Eg anar ugler i mosen, men av erfaring med rause mobilselskap (les: mobilselskap utan heilt kontroll over fakturering) har eg valt å liggje lågt i terrenget. Kanskje dei ikkje merkar at noko er gale.

Advertisements

Read Full Post »