Feeds:
Innlegg
Kommentarar

Archive for januar 2009

Kjendisnytt 2

I dag såg eg Thor Endresen. Han sende SMS.

Advertisements

Read Full Post »

Kroppen og mais, del 2

Det er slett ikkje naudsynt med så mange detaljar i dag heller. Eg viser til førre innlegg og kan informere om at mais held godt på farge, form og konsistens også som oppkast.

PS: Eg må innrømme at eg føretrekk å skifte bleier framfor å bruke halve natta på å bade ein beibi full av oppkast, skifte sengeklede og pysjar (merk: i fleirtal), også fulle oppkast. O søte småbarnstid.

Read Full Post »

Detaljar er kanskje ikkje naudsynt, så for å gjere det som kunne vore ei lang historie kort: Det var lett å sjå at A. hadde ete mais til middag i går då eg skifta bleie på ho i dag…

Read Full Post »

Kjendisnytt

I går trur eg at eg såg, litt på skrå bakfrå, Robinson-Christopher (evt Christopher-Robin(son)).

Read Full Post »

Skummelt i storbyen

Ikkje rart tante A. er litt redd og tar med seg sykkelsetet inn når ho er på besøk hos oss. I dag såg eg ein mann som vart lagt i handjern av to sivile politimenn*. Midt på lyse dagen. Rett i nabolaget mitt.

*  For å vere ærleg, så såg eg kanskje ikkje akkurat det at dei tok på han handjerna… Og det heile var i grunnen veldig lite dramatisk. Dei kom eigentleg berre gåande roleg oppover bakken. Litt sånn som kompisar, liksom. Men eg såg handjerna, det gjorde eg.

Read Full Post »

Ny blogg

Bloggen min har vore ein tur i cyberspace, men er no henta inn i varmen att. Då han var på ferie dukka det opp uendeleg mange hendingar eg hadde lyst å blogge om. Her kjem ei svært kort oppsummering:

– inspirert av Hedda skulle vi bake peparkaker. Men det er ikkje alltid så lett å konsentrere seg om matlaging når ein har ein skrikarunge som berre vil hengje i skjørtet til mor, og peparkakedeigen vart difor noko fast i fisken. Smaken på kakene var grei nok, men utsjånaden… H. spurte diskret bror sin om ikkje han kunne bake nye peparkaker før vi kom heim på ferie.

– Posten er veldig nøye med å stemple frimerka i julestria. Irriterande…

– Eg har blitt ganske flink å lukeparkere! Første gongen eg klarte det heilt åleine gjekk eg jublande ut av bilen (dvs med hendene over hovudet).

Read Full Post »